L

B.uu.Q bouwmanagement & consultancy

DISCLAIMER

Disclaimer Email;

De informatie verzonden met onze e-mail berichten is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Gebruik van deze ontvangen informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
B.uu.Q bouwmanagement & consultancy staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Disclaimer website;

Door onze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie her- te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van onze disclaimer.

Het gebruik van website www.buuq.nl
De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel B.uu.Q bouwmanagement & consultancy zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze geboden informatie.

B.uu.Q bouwmanagement & consultancy garandeert niet dat hun website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. B.uu.Q bouwmanagement & consultancy wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van B.uu.Q bouwmanagement & consultancy staan ook links naar websites van derden, wij aanvaarden hier geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de getoonde inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden.

Het gebruik van dergelijke links is geheel voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door B.uu.Q bouwmanagement & consultancy niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Onze informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s)berusten bij B.uu.Q bouwmanagement & consultancy. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B.uu.Q bouwmanagement & consultancy. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen website
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Het toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing verklaard.

Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer(s) zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van B.uu.Q bouwmanagement & consultancy.

L