Consultancy

L

Wilt u uw bouwproces succesvol afronden?
En risico’s zoveel mogelijk beperken?

Kies dan voor bouwconsultancy, want een goede voorbereiding is het halve werk.

Ieder bouwproces levert kopzorgen op. Denk aan discussies over meer- en minderwerk, en afspraken die niet worden nagekomen.
Om dit soort zaken zoveel mogelijk te voorkomen is een goed voortraject nodig.

Daar kunnen wij voor zorgen met bouwconsultancy.
Denk aan het houden van een haalbaarheidsonderzoek, het opstellen van een kostenraming en het uitbrengen van bouwkostenadvies.

BuuQ_bouwmanagement Consultancy thin corss