Bouwtoezicht

L

Wie borgt samen met de directie de kwaliteit tijdens uw uitvoering? Wie zijn uw ogen tijdens de realisatie?
Wij kunnen u de toezichthouder leveren die daarvoor zorgt. 

Als Toezichthouder zal B.uu.Q in samenwerking met de directievoerder zorgen voor de voortgang, techniek en kwaliteit van uw project.
Tijdens de uitvoeringsfase is de toezichthouder het aanspreekpunt voor de uitvoerende partijen en verzorgen wij de diverse kwaliteitstoetsen, afstemmingen tijdens de bouwfase en de oplevering(en).

Wij werken samen met de diverse stakeholders in de uitvoeringsfase tot en met de oplevering.
Met goed toezicht worden de gewenste kwaliteitsniveaus bewaakt en gewaarborgd.

BuuQ_bouwmanagement Consultancy thin corss